Младежки инициативи за развитие
 

Младежки инициативи за развитие

Мисия на неправителствената организация

Мисията на Сдружението е да работи за защита на социалните интереси на младите хора и да създава предпоставки за тяхната бъдеща личностна, социална и професионална реализация

Цели на организацията

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info